Με την χρήση της σελίδας συγκατατίθεστε στην χρήση των cookies και αποδέχεσθε την πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας.
Αποδοχή Όροι Χρήσης
Επισκευές Πλοίων

Επισκευές Πλοίων

Πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία στην επισκευή πλοίων με τις πιο άμεσες και ποιοτικές υπηρεσίες στον κλάδο.

Επισκευές Πλοίων

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο των μηχανικών επισκευών πλοίων για περισσότερα από 40 χρόνια, έχοντας την εμπειρία και τεχνογνωσία για την επίλυση κάθε μηχανικής βλάβης.

Οι υπηρεσίες επισκευής πλοίων που προσφέρουμε αποτελούν έναν ασυναγώνιστο συνδυασμό ποιότητας, αμεσότητας και κόστους, καθώς είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε έγκαιρα σε κάθε ανάγκη.

Οι λόγοι αυτοί, συνοδευόμενοι πάντα με την υποστήριξή μας, αποτελούν παράγοντας σταθερής εμπιστοσύνης από τους συνεργάτες μας για πολλές δεκαετίες.

Υπηρεσίες

Παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στον τομέα των επισκευών πλοίων.

Εάν ενδιαφέρεστε ή έχετε οποιαδήποτε απορία, μπορείτε να επικοινωνήστε μαζί μας μέσω των στοιχείων στη σελίδα επικοινωνίας.

Επισκευή μηχανής diesel πλοίου
Diesel Engines

Βάσει της πολυετούς εμπειρίας και της τεχνογνωσίας μας, παρέχουμε υπηρεσίες εντοπισμού και επίλυσης κάθε πιθανής βλάβης σε κύριες και βοηθητικές μηχανές diesel (4 stroke - 2 stroke), καθώς και υπηρεσίες συντήρησης και πρόληψης πιθανών βλαβών.

 • Γενική και μερική επισκευή μηχανών diesel
 • Ανίχνευση και επίλυση βλαβών
 • Λήψη μετρήσεων Deflection και βασικών εξαρτημάτων
 • Αποστολή διαθέσιμων τεχνικών μας σε όλο τον κόσμο για επίλυση προβλημάτων 
Εξαρτήματα Μηχανών diesel
Εξαρτήματα Μηχανών

Συντηρούμε και επισκευάζουμε βασικά εξαρτήματα λειτουργίας μηχανών diesel, επαναφέροντας τη σωστή λειτουργία του εξαρτήματος.

 • Κυλινδροκεφαλές
 • Χιτώνια
 • Έμβολα
 • Μπιέλες
 • Αντλίες νερού και λαδιού
 • Ψυγεία Αέρος
 • Ψυγεία Νερού - Λαδιού
Επισκευή βοηθητικών μηχανήματων μηχανοστασίου πλοίου
Βοηθητικά Μηχανήματα

Ο σκοπός μας είναι να επισκευάζουμε και να επεκτείνουμε τον χρόνο λειτουργίας σε ένα μεγάλο φάσμα βοηθητικών μηχανημάτων μηχανοστασίου του πλοίου, όπως:

 • Κομπρεσέρ με λοβούς ή κοχλιωτά
 • Εναλλάκτες θερμότητας
 • Αντλίες cargo
 • Επιστόμια
 • Αντλίες Μπάλαστ
 • Υδραυλικοί κύλινδροι αμπαριών
 • Γερανοί και αρπάγες
Αξονικά Συστήματα Πρόοσης
Αξονικά Συστήματα Πρόοσης

Στον στεγνό δεξαμενισμό ενός πλοίου, το κύριο μέλημά μας είναι να ανιχνεύσουμε την οποιαδήποτε πιθανή βλάβη μέσω των ελέγχων που πραγματοποιούμε, δίνοντας τις πιο άμεσες και οικονομικές λύσεις για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας στα συστήματα πρόωσης του πλοίου, όπως:

 • Επιθεώρηση, επισκευή και ευθυγράμμιση σε τελικούς άξονες (tail shaft)
 • Κατασκευή και ενσωμάτωση σε μπούσες τελικού άξονα (tail shaft bush)
 • Έλεγχος και επισκευή stern tube
 • Έλεγχος οβαλότητας πηδαλίων
Επισκευές Βαρούλκων Άγκυρας
Βαρούλκα Άγκυρας Και Πρόσδεσης Πλοίου

Συντηρούμε και επισκευάζουμε βαρούλκα άγκυρας όπως και λοιπά βαρούλκα πρόσδεσης πλοίου.

 

Ενδεικτικές ενέργειες που πραγματοποιούνται:

 • Γενική εξάρμοση και άρμοση του συστήματος καθώς και επιθεώρηση αυτού.
 • Επιθεώρηση και επισκευή φρένου καθώς και αντικατάσταση φερμουίτ.
 • Υπηρεσίες επισκευής και κατασκευής εξαρτημάτων του συστήματος όπως: κατασκευές κεντρικών αξόνων καθώς και διαιρούμενων η κανονικών μπουσών
 • Ευθυγράμμιση συστήματος 
 • Κατασκευές και επισκευές συνδέσμων (Couplings / clutches)
 • Δοκιμαστικός έλεγχος σωστής λειτουργίας
Ανταλλακτικά εξαρτήματα για μηχανές diesel
Ανταλλακτικά Εξαρτήματα

Η εταιρεία μας διαθέτει το ιδανικό δίκτυο συνεργατών για την εύρεση, παραγγελία και ασφαλή μεταφορά πληθώρας ανταλλακτικών εξαρτημάτων για μηχανές Diesel κ.ά.

Μελέτες